• CN:11-2187/TH
 • ISSN:0577-6686
机械工程学报
 • 主管单位:中国科学技术协会
 • 主办单位:中国机械工程学会
 • 地 址:北京百万庄大街22号《机械工程学报》编辑部,100037
 • 电 话:+86-10-88379907
 • Email:jme@cjmenet.com;
 •              cjme@263.com
2021年 第57卷 第7期   刊出日期:2021-04-05
      
机器人及机构学
闫辉垠, 李传扬, 郭宏伟, 郭文尚, 刘荣强, 唐德威, 李兵
2021, 57 (7): 1-9. doi: 10.3901/JME.2021.07.001
摘要 ( 234 )    PDF(104746KB) ( 802 )
郑侃, 廖文和, 孙连军, 刘丽霞, 田威, 薛枫
2021, 57 (7): 10-17. doi: 10.3901/JME.2021.07.010
摘要 ( 121 )    PDF(51832KB) ( 452 )
黄昔光, 杨子强, 李端玲, 李强
2021, 57 (7): 18-25. doi: 10.3901/JME.2021.07.018
摘要 ( 64 )    PDF(6158KB) ( 204 )
张涛涛, 从强, 任晗, 郭一竹
2021, 57 (7): 26-32. doi: 10.3901/JME.2021.07.026
摘要 ( 83 )    PDF(84269KB) ( 215 )
祁若龙, 张珂, 赵吉宾, 牟如意, 邢运隆
2021, 57 (7): 33-43. doi: 10.3901/JME.2021.07.033
摘要 ( 53 )    PDF(127899KB) ( 193 )
机械动力学
罗忠, 王晋雯, 韩清凯, 王德友
2021, 57 (7): 44-60. doi: 10.3901/JME.2021.07.044
摘要 ( 82 )    PDF(12474KB) ( 216 )
靳岚, 芮执元, 蒋海元, 潘建龙
2021, 57 (7): 61-67. doi: 10.3901/JME.2021.07.061
摘要 ( 70 )    PDF(37394KB) ( 424 )
黄健, 李朝阳, 陈兵奎
2021, 57 (7): 68-77. doi: 10.3901/JME.2021.07.068
摘要 ( 50 )    PDF(60383KB) ( 190 )
李朝峰, 乔瑞环, 苗雪阳, 江雨霖
2021, 57 (7): 78-86. doi: 10.3901/JME.2021.07.078
摘要 ( 62 )    PDF(33682KB) ( 204 )
黄伟国, 李仕俊, 毛磊, 马玉强, 王俊, 沈长青, 阙红波, 朱忠奎
2021, 57 (7): 87-99. doi: 10.3901/JME.2021.07.087
摘要 ( 59 )    PDF(53150KB) ( 224 )
摩擦学
李栋, 刘晓玲, 李磊, 郭光福
2021, 57 (7): 100-108. doi: 10.3901/JME.2021.07.100
摘要 ( 43 )    PDF(14807KB) ( 177 )
刘检华, 张飞凯, 丁晓宇
2021, 57 (7): 109-116. doi: 10.3901/JME.2021.07.109
摘要 ( 57 )    PDF(31391KB) ( 226 )
李玲, 云强强, 王晶晶, 东亚斌, 史小辉
2021, 57 (7): 117-124. doi: 10.3901/JME.2021.07.117
摘要 ( 52 )    PDF(42479KB) ( 189 )
杨期江, 李伟光, 郭明军, 赵学智, 李锻能
2021, 57 (7): 125-137. doi: 10.3901/JME.2021.07.125
摘要 ( 51 )    PDF(183016KB) ( 163 )
数字化设计与制造
王蕾, 郭钰瑶, 张泽琳, 夏绪辉
2021, 57 (7): 138-153. doi: 10.3901/JME.2021.07.138
摘要 ( 52 )    PDF(16758KB) ( 199 )
李文龙, 谢核, 尹周平, 丁汉
2021, 57 (7): 154-168. doi: 10.3901/JME.2021.07.154
摘要 ( 228 )    PDF(7066KB) ( 269 )
李文龙, 谢核, 尹周平, 丁汉
2021, 57 (7): 169-184. doi: 10.3901/JME.2021.07.169
摘要 ( 66 )    PDF(125754KB) ( 206 )
黄海鸿, 唐运先, 金瑞, 李磊, 李大成, 刘志峰
2021, 57 (7): 185-193. doi: 10.3901/JME.2021.07.185
摘要 ( 42 )    PDF(29862KB) ( 173 )
聂昕, 南博
2021, 57 (7): 194-203. doi: 10.3901/JME.2021.07.194
摘要 ( 45 )    PDF(675KB) ( 172 )
孔繁森, 高天宇, 李惠敏, 卢振林
2021, 57 (7): 204-214. doi: 10.3901/JME.2021.07.204
摘要 ( 44 )    PDF(17690KB) ( 170 )
制造工艺与装备
田小永, 闫万权, 黄兰, 王清瑞, 李涤尘
2021, 57 (7): 215-223. doi: 10.3901/JME.2021.07.215
摘要 ( 51 )    PDF(54958KB) ( 179 )
刘书暖, 宋晔, 郭东林, 张开富
2021, 57 (7): 224-233. doi: 10.3901/JME.2021.07.224
摘要 ( 45 )    PDF(92721KB) ( 161 )
汤桂平, 刘庆萍, 宋波, 史玉升
2021, 57 (7): 234-243. doi: 10.3901/JME.2021.07.234
摘要 ( 44 )    PDF(55659KB) ( 169 )
梁志强, 马悦, 陈建军, 李玉, 马丹, 曹宇轩, 蔡荣宾, 郭海新, 王西彬
2021, 57 (7): 244-252. doi: 10.3901/JME.2021.07.244
摘要 ( 47 )    PDF(91090KB) ( 194 )
王梁, 罗建, 胡勇, 夏洪超, 姚建华
2021, 57 (7): 253-261. doi: 10.3901/JME.2021.07.253
摘要 ( 44 )    PDF(63380KB) ( 167 )
陈逢军, 陈海臻
2021, 57 (7): 262-272. doi: 10.3901/JME.2021.07.262
摘要 ( 45 )    PDF(92992KB) ( 179 )

2021 No. 6

2021 No. 5

2021 No. 4

2021 No. 3

2021 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2020 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2019 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2018 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2017 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2016 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2015 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2014 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2013 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2012 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2011 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2010 No. 24  No. 23 No. 22 No. 21 No. 20 No. 19
No. 18 No. 17 No. 16 No. 15 No. 14 No. 13
No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2009 No. 12  No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2008 No. 12  No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2007 No. 12  No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2006 No. 增刊  No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8
No. 7 No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2
No. 1
2005 No. 12  No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2004 No. 12  No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2003 No. 12  No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2002 No. 增刊  No. 12 No. 11 No. 10 No. 9 No. 8
No. 7 No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2
No. 1
2001 No. 12  No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
2000 No. 12  No. 11 No. 10 No. 9 No. 8 No. 7
No. 6 No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1999 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1998 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1997 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1996 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1995 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1994 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
No. 增刊
1993 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1992 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1991 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1990 No. 6  No. 5 No. 4 No. 3 No. 2 No. 1
1989 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1988 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1987 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1986 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1985 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1984 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1983 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1982 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1981 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1980 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1979 No. 3,4  No. 2 No. 1
1966 No. 1 
1965 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1964 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1963 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1962 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1961 No. 1 
1960 No. 1 
1959 No. 2  No. 1
1958 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1957 No. 4  No. 3 No. 2 No. 1
1956 No. 2  No. 1
1955 No. 2  No. 1
1954 No. 2  No. 1
1953 No. 2  No. 1
1900 No. 1