• CN:11-2187/TH
 • ISSN:0577-6686

编委会

  编委会
 • 编委会是负责刊物编辑出版的监督、指导机构,负责制定刊物的办刊宗旨、报道方向和选题方案;推荐和组织高水平的学术论文;发扬学术民主,鼓励和组织发表不同学派和观点的学术论文,引导刊物树立良好的文风;向国内外机械科学界宣传刊物;监督检查刊物质量,指导编辑部工作人员的工作。

  1953年,我国机械工程技术领域的一批知名专家创办了《机械工程学报》,并成立了第一届编委会,担任编委会主任的是我国著名动力机械专家,清华大学机械工程系创始人庄前鼎先生,共21人组成。1956年成立了第二届编委会,科学家钱学森、中国工程热物理学科的创始人吴仲华都成为编委,共35人组成。1959年成立了第三届编委会,共32人组成。1979年复刊后,成立了第四届编委会,主任由雷天觉担任,共26人组成。1983年成立了第五届编委会,路甬祥加入到编委会,总人数增加到36人。1990年成立了第六届编委会,主任由王补宣院士担任,王补宣院士多年前就协助庄前鼎先生从事学报的编辑出版工作。本届编委会第一次设立了副主任,由主办、承办单位负责人担任。第六届编委会于1993年进行了增补,增补后总人数为50人。1996年成立了第七届编委会,张启先院士担任主任,徐滨士、刘飞担任副主任。1998年第七届编委会进行了增补,增补后总人数为56人。2003年成立的第八届编委会是一届国际化编委会,钟群鹏院士担任主任,徐滨士、宋天虎、刘飞、石治平担任副主任。有来自美国、英国等25位国外编委。2007年第八届编委会进行了增补,增补后总人数为133人。2009年,成立了第九届编委会,钟群鹏院士担任主任,徐滨士、宋天虎、刘飞、石治平、王玉明、卢秉恒、钟秉林担任副主任。国际编委人数约占1/3。2013年成立第十届编委会,钟群鹏院士担任主任, 这届编委会中外籍编委的比例显著上升。

          2018年成立了十一届编委会,而且,新一届编委会由陈学东担任主任,成员都是活跃在科研一线的学术带头人,呈现出年轻化、学术化和国际化的态势。  第十一届编委会名单

  名誉主任

  王补宣  钟群鹏  路甬祥  潘际銮

  名誉委员(按姓氏笔划为序): 
  王玉明  石治平  叶声华  宁汝新  过增元  刘大响  刘友梅  
  刘宏民  李圣怡  周祖德  胡正寰 柳百成 钟  掘  闻邦椿
  耿荣生  徐金梧  徐滨士  熊有伦
  主 任: 陈学东
  副 主 任(按姓氏笔划为序):
  王国彪  邓宗全  李 奇  陈超志  邵新宇  黄 田  黄庆学
  委 员(国内,按姓氏笔划为序):
  丁   汉  王   雪  王田苗  王华明  王庆丰  王时龙
  王树新  王海斗  王润孝 王耀南   孔祥东  卢秉恒
  史玉升  冯吉才  权   龙  曲兴华  朱   胜  朱   荻
  朱向阳  华   林  刘   强  刘少军  刘军山  刘志军
  刘辛军  刘检华  刘雪峰  刘献礼  刘德顺  孙   伟
  孙汉旭  孙逢春  严新平  杜   雪  杜朝辉  李大勇
  李荣德  李涤尘  杨永强  杨华勇  杨兆军  杨绍普
  何存富  沈功田  张   峥  张义民  张卫红  张立军
  张宪民  陈   新  陈文华  陈兵奎  陈雪峰  苑世剑
  苑伟政  范志超  林   京  林   峰  林忠钦  周仲荣
  周华民  单忠德  项昌乐  赵   杰  赵   继  赵   韩
  赵丁选  赵宏伟  赵国群  柯映林  钟志华  段吉安
  段宝岩  姜   澜   洪  军  宫声凯  姚建华  姚振强
  袁巨龙  袁寿其  都   东  贾振元  夏长亮  钱林茂
  徐西鹏  殷国栋  高金吉  郭万林  郭东明  涂善东
  陶   飞  黄卫东  黄传真  黄明辉  梅雪松  彭   艳
  彭芳瑜  葛世荣  韩   旭  焦宗夏  温激鸿  谢建新
  雒建斌  廖維新  谭建荣  翟婉明  熊蔡华  融亦鸣

  戴一帆  


  委  员(国际,按字母顺序):
  Bi Zhang(美国)                Denis Cavallucci (法国)
  Dong-Pu Cao(英国)          Duc Truong Pham(英国)
  Erhan Budak(土耳其)       Guang-Bo Hao(爱尔兰)
  Gui-Yun Tian(英国)          Hai-Jun Su(美国)
  Han Huang(澳大利亚)      Hong-Chao Zhang (美国)
  Jian-Sheng Dai(英国)       Jie (Peter) Liu(加拿大)
  Jin Wang(英国)               Jorge Angeles(加拿大)
  Jun Wang(澳大利亚)        Kai Cheng(英国)
  Kazushi Sanada(日本)      Lian-Xiang Yang(美国)
  Li-Hui Wang(瑞典)           Marco Ceccarelli(意大利)
  Ming-Jian Zuo (加拿大)     S.S. Park(加拿大)
  Shao-Ping Bai(丹麦)         Shin Usuki(日本)
  Tamás Insperger(匈牙利) Wei Gao(日本)
  Wei-Dong Li(英国)           Wei-Ming Shen(加拿大)
  Xian-Wen Kong(英国)       Xiao-Ping Du(美国)
  Xi-Chun Luo(英国)            Xu-Dong Zhao(英国)
  Xun Chen (英国)              Y. Lawrence Yao(美国)
  Yan Jin(英国)                  Ye-Hwa Chen(美国)
  Yong Huang(美国)           Yong-Bo Deng(德国)
  Yu-Chun Xu(英国)            Zhao-Jie Ju(英国)

  历届编委成员详细信息见附件 历届编委会成员.doc
 • 发布日期:2022-02-25 浏览: 17165