Please wait a minute...
  • CN:11-2187/TH
  • ISSN:0577-6686

本期目录

特邀专栏:表面工程先进技术及其服役行为(下)
樊俊铃
2018, 54 (6): 1-9. doi: 10.3901/JME.2018.06.001
摘要 ( 866 )    PDF(337KB) ( 372 )
潘继生, 于鹏, 阎秋生
2018, 54 (6): 10-17. doi: 10.3901/JME.2018.06.010
摘要 ( 756 )    PDF(468KB) ( 345 )
张传伟, 李东升, 古乐, 王黎钦, 孙涛
2018, 54 (6): 18-24. doi: 10.3901/JME.2018.06.018
摘要 ( 589 )    PDF(498KB) ( 285 )
崔明君, 任思明, 樊小强, 张广安, 王立平, 薛群基
2018, 54 (6): 25-31. doi: 10.3901/JME.2018.06.025
摘要 ( 510 )    PDF(418KB) ( 256 )
黎海旭, 唐鹏, 吴正涛, 代伟, 王启民, 祁正兵
2018, 54 (6): 32-40. doi: 10.3901/JME.2018.06.032
摘要 ( 542 )    PDF(872KB) ( 344 )
邱维维, 金杰, 吕丽丽, 孟祥宇, 孟晖
2018, 54 (6): 41-47. doi: 10.3901/JME.2018.06.041
摘要 ( 554 )    PDF(576KB) ( 185 )
特邀专栏:大国重器:复兴之路上的轨道交通技术
王自超, 翟婉明, 陈再刚, 张杰, 王开云
2018, 54 (6): 48-54. doi: 10.3901/JME.2018.06.048
摘要 ( 661 )    PDF(481KB) ( 291 )
杨超, 李强, 肖守讷
2018, 54 (6): 55-61. doi: 10.3901/JME.2018.06.055
摘要 ( 656 )    PDF(252KB) ( 304 )
刘永强, 杨绍普, 廖英英
2018, 54 (6): 62-68. doi: 10.3901/JME.2018.06.062
摘要 ( 730 )    PDF(308KB) ( 295 )
贺小龙, 张立民, 鲁连涛
2018, 54 (6): 69-77. doi: 10.3901/JME.2018.06.069
摘要 ( 550 )    PDF(678KB) ( 226 )
王国林, 郑州, 张松, 李凯强, 杨建, 周海超
2018, 54 (6): 78-85. doi: 10.3901/JME.2018.06.078
摘要 ( 761 )    PDF(354KB) ( 224 )
刘笑凯, 肖杰灵, 赵春光, 全毅, 刘学毅
2018, 54 (6): 86-92. doi: 10.3901/JME.2018.06.086
摘要 ( 620 )    PDF(347KB) ( 174 )
张金煜, 虞大联, 林鹏
2018, 54 (6): 93-101. doi: 10.3901/JME.2018.06.093
摘要 ( 602 )    PDF(447KB) ( 193 )
仪器科学与技术
胡琨, 张树有, 赵昕玥, 敖志刚
2018, 54 (6): 102-109. doi: 10.3901/JME.2018.06.102
摘要 ( 682 )    PDF(414KB) ( 203 )
宋国荣, 洪广富, 卢东, 吕炎, 何存富, 吴斌
2018, 54 (6): 110-117. doi: 10.3901/JME.2018.06.110
摘要 ( 493 )    PDF(521KB) ( 154 )
郭俊锋, 石斌, 雷春丽, 魏兴春, 李海燕
2018, 54 (6): 118-127. doi: 10.3901/JME.2018.06.118
摘要 ( 690 )    PDF(372KB) ( 593 )
宾仕博, 熊耀志, 高停, 文智胜
2018, 54 (6): 128-132. doi: 10.3901/JME.2018.06.128
摘要 ( 509 )    PDF(286KB) ( 205 )
材料科学与工程
马自勇, 罗远新, 王勇勤, 王宇
2018, 54 (6): 133-145. doi: 10.3901/JME.2018.06.133
摘要 ( 548 )    PDF(835KB) ( 335 )
邹宗园, 李银潇
2018, 54 (6): 146-153. doi: 10.3901/JME.2018.06.146
摘要 ( 462 )    PDF(669KB) ( 302 )
徐春鹰, 刘双宇, 张宏, 李彦清, 刘凤德
2018, 54 (6): 154-161. doi: 10.3901/JME.2018.06.154
摘要 ( 662 )    PDF(429KB) ( 354 )
陈夏明, 王晓南, 孙茜, 张敏, 陈长军, 邸洪双
2018, 54 (6): 162-167. doi: 10.3901/JME.2018.06.162
摘要 ( 640 )    PDF(604KB) ( 309 )
可再生能源与工程热物理
赵振宙, 严畅, 王同光, 许波峰, 曾冠毓
2018, 54 (6): 168-174. doi: 10.3901/JME.2018.06.168
摘要 ( 565 )    PDF(288KB) ( 279 )
王乃亮, 赵密广, 陈厚磊, 梁惊涛, 蔡京辉
2018, 54 (6): 175-181. doi: 10.3901/JME.2018.06.175
摘要 ( 497 )    PDF(298KB) ( 163 )
刘福国, 周新刚, 姜波
2018, 54 (6): 182-190. doi: 10.3901/JME.2018.06.182
摘要 ( 548 )    PDF(339KB) ( 181 )
交叉与前沿
谢志强, 张晓欢, 高一龙, 辛宇
2018, 54 (6): 191-202. doi: 10.3901/JME.2018.06.191
摘要 ( 791 )    PDF(394KB) ( 246 )
齐海涛, 刘子龙, 柴汇
2018, 54 (6): 203-214. doi: 10.3901/JME.2018.06.203
摘要 ( 658 )    PDF(496KB) ( 407 )
周海仑, 张明, 成晓鸣, 唐振寰, 曹鹏
2018, 54 (6): 215-223. doi: 10.3901/JME.2018.06.215
摘要 ( 497 )    PDF(524KB) ( 214 )
张振辉, 李栋
2018, 54 (6): 224-232. doi: 10.3901/JME.2018.06.224
摘要 ( 560 )    PDF(574KB) ( 191 )