Please wait a minute...
  • CN:11-2187/TH
  • ISSN:0577-6686

本期目录

搅拌摩擦焊接专栏
李艺君, 付瑞东
2015, 51 (22): 1-10. doi: 10.3901/JME.2015.22.001
摘要 ( 441 )    PDF(2526KB) ( 432 )
陈高强, 史清宇
2015, 51 (22): 11-21. doi: 10.3901/JME.2015.22.011
摘要 ( 392 )    PDF(2175KB) ( 679 )
刘小超, 武传松, 钟益斌, 高嵩
2015, 51 (22): 22-28. doi: 10.3901/JME.2015.22.022
摘要 ( 369 )    PDF(72157KB) ( 204 )
刘会杰, 刘向前, 胡琰莹
2015, 51 (22): 29-34. doi: 10.3901/JME.2015.22.029
摘要 ( 413 )    PDF(8394KB) ( 164 )
韩培培, 杨 超, 王继杰, 杜宝瑞, 刘晓寒, 薛鹏, 马宗义, 倪丁瑞
2015, 51 (22): 35-41. doi: 10.3901/JME.2015.22.035
摘要 ( 457 )    PDF(4000KB) ( 232 )
论文
张志函, 蒋若蓉, 李文亚
2015, 51 (22): 42-46. doi: 10.3901/JME.2015.22.042
摘要 ( 474 )    PDF(405KB) ( 183 )
搅拌摩擦焊接专栏
李艺君, 杜东旭, 付瑞东
2015, 51 (22): 47-53. doi: 10.3901/JME.2015.22.047
摘要 ( 453 )    PDF(6827KB) ( 248 )
杨超, 王继杰, 韩培培, 杜宝瑞,刘晓寒, 薛鹏, 马宗3, 倪丁瑞
2015, 51 (22): 54-59. doi: 10.3901/JME.2015.22.054
摘要 ( 406 )    PDF(0KB) ( 116 )
李晗, 史清宇, 刘瞿, 曹雄, 朱宇灿
2015, 51 (22): 60-65. doi: 10.3901/JME.2015.22.060
摘要 ( 598 )    PDF(1119KB) ( 527 )
汽车非线性动力学及其在复杂机电控制中的应用专栏
万国强, 李克强, 罗禹贡, 黄英
2015, 51 (22): 66-72. doi: 10.3901/JME.2015.22.066
摘要 ( 388 )    PDF(1456KB) ( 170 )
栾文博, 吴光强
2015, 51 (22): 73-81.
摘要 ( 295 )    PDF(482KB) ( 158 )
JIANG Wensong, LUO Zai, HU Xiaofeng, GUO Bin, WANG Xueying, WANG Zhongyu
2015, 51 (22): 82-87. doi: 10.3901/JME.2015.22.082
摘要 ( 363 )    PDF(720KB) ( 343 )
江浩斌, 周泽磊, 钱洋, 刘海
2015, 51 (22): 88-97.
摘要 ( 299 )    PDF(2523KB) ( 127 )
谈东奎, 陈无畏, 王家恩, 汪洪波, 黄鹤
2015, 51 (22): 98-110. doi: 10.3901/JME.2015.22.098
摘要 ( 516 )    PDF(968KB) ( 301 )
杨超, 焦晓红, 李亮, 游思雄, 颜丙杰, 马兹林
2015, 51 (22): 111-119. doi: 10.3901/JME.2015.22.111
摘要 ( 471 )    PDF(879KB) ( 223 )
彭东林, 付敏, 郑方燕, 武亮, 孙世政, 汤其富
2015, 51 (22): 120-127.
摘要 ( 271 )    PDF(2564KB) ( 179 )
李丁园, 刘富, 乔俊飞
2015, 51 (22): 128-134. doi: 10.3901/JME.2015.22.128
摘要 ( 362 )    PDF(548KB) ( 406 )
冯搏. 康宜华. 汤祺. 崔西明
2015, 51 (22): 135-140. doi: 10.3901/JME.2015.22.135
摘要 ( 366 )    PDF(349KB) ( 133 )
可再生能源与工程热物理
范宝伟, 潘剑锋, 黄俊, 肖曼, 姚嘉琪
2015, 51 (22): 141-151. doi: 10.3901/JME.2015.22.141
摘要 ( 696 )    PDF(5965KB) ( 292 )
郭志平, 李庆安, 刘清龙, 贺向新, 张慧杰, 王燕飞
2015, 51 (22): 159-167. doi: 10.3901/JME.2015.22.159
摘要 ( 448 )    PDF(2555KB) ( 252 )
交叉与前沿
欧阳小平, 李磊, 方旭, 杨华勇
2015, 51 (22): 168-175. doi: 10.3901/JME.2015.22.168
摘要 ( 454 )    PDF(537KB) ( 322 )
交叉前沿
赵萌, 毛军, 郗艳红
2015, 51 (22): 176-182. doi: 10.3901/JME.2015.22.176
摘要 ( 648 )    PDF(1718KB) ( 288 )
孟根其其格, 谭磊, 曹树良, 王玉川
2015, 51 (22): 183-190.
摘要 ( 276 )    PDF(1249KB) ( 166 )
孟曙光, 熊万里, 王少力, 吕浪, 郑良钢
2015, 51 (22): 191-201. doi: 10.3901/JME.2015.22.191
摘要 ( 399 )    PDF(2090KB) ( 183 )
交叉与前沿
乔立红, 朱怡心, ANWER Nabil
2015, 51 (22): 202-212. doi: 10.3901/JME.2015.22.202
摘要 ( 384 )    PDF(2168KB) ( 432 )