• CN:11-2187/TH
  • ISSN:0577-6686
一种可实现超滑的混合溶液的摩擦学研究
孟凡杰, 王仲楠, 常秋英, 王智源, 张建文, 耿旭
Tribological Investigation of a Mixed Solution with Superlubricity Achieved
MENG Fanjie, WANG Zhongnan, CHANG Qiuying, WANG Zhiyuan, ZHANG Jianwen, GENG Xu
机械工程学报 . 2022, (11): 210 -219 .  DOI: 10.3901/JME.2022.11.210