• CN:11-2187/TH
  • ISSN:0577-6686
中置轴列车行驶稳定性分析
郭锐, 陈家恒, 张启星, 蔡伟, 赵静一, 王建军, 关畅
Analysis of Running Stability of Train with Center Axle
GUO Rui, CHEN Jiaheng, ZHANG Qixing, CAI Wei, ZHAO Jingyi, WANG Jianjun, GUAN Chang
机械工程学报 . 2021, (14): 232 -243 .  DOI: 10.3901/JME.2021.14.232